Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Машиностроене

Машиностроене

МАШИНОСТРОЕНЕ представя едни от най-големите и значими производители на машини, съоръжения и оборудване в България. Към компаниите са включени и такива, на които една или основната дейност е внос и или износ. В каталога може да откриете информация за компаниите, предмета им на дейност, контакти и много други полезни ресурси. В сайта се представят едни от най-интересните технологични новости и нововъведения в сферата на машиностроенето и технологичните тенденции на бъдещето. Календар с тематични събития показва значими изложения даващи възможност на компаниите да представят своята продукция и технологични новости пред света.

Идеята за създаването на сайта Машиностроене е да даде възможност българските компании по-лесно да бъдат откривани от техни партньори и клиенти. Представянето на компаниите и тяхната продукция е максимално синтезирана, същевременно максимално точна и актуална. Информацията в сайта се генерира от общодостъпни източници, които не са обект на интелектуална собственост. Сайта се обновява постоянно, но в случай, че забележите неточност може да ни сигнализирате на нашият email.

В бъдеще сме предвидили в mashinostroene.com да включим интересни ресурси за обучение. Този ресурс се предвижда да е напълно безплатен и първоначално да е насочен в сферата машиностроене и високи технологии. 

Не виждате вашият бизнес, а желаете той да бъде видим на нашият сайт и в интернет. Не се колебайте да ни изпратите информация за него. Нека тя да бъде синтезирана, подробна и максимално изчерпателна. Ние ще включим вашата информацията в нашият КАТАЛОГ напълно безплатно. Така информацията за вас и вашата дейност ще бъде още по-достъпна.