Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

АУРУБИС БЪЛГАРИЯ АД

Аурубис

„Аурубис България“ е част Aurubis AG – водеща международна група за производство на метали, базирана в Хамбург, Германия. В наши дни „Аурубис“ е най-големият данъкоплатец в България, със структурно значение за икономиката на страната. Основната дейност е преработването на медни концентрати, производство на рафинирана мед. Регистрирана на Лондонската метална борса, като бренд „Пирдоп“, на медни аноди и вторични продукти, като сярна киселина и железен силикат.

Заводът на „Аурубис България“ е разположен в Средногорието. От създаването си през 1958 г. до днес, медодобивното производство край Пирдоп и Златица е неделима част от историята на региона и развитието на България. Едва ли има семейство от Средногорието, което да не е било по някакъв начин свързано с това пътуване през над шест десетилетия.

Компанията е и научно звено, което създава иновативни предложения, подобрения и модернизации в технологиите за производство на мед и опазването на околната среда. „Аурубис България“ провежда устойчива политика на социална отговорност на национално и регионално ниво. Насочена към подкрепа на образованието, здравеопазването, културата, местните общности, млади таланти, хора с увреждания. Утвърдил се, като един от най-мощните и стабилно работещи двигатели на българската икономика. „Аурубис“ е уважаван и търсен партньор от компании от четири континента.

Факти и числа

  • Най-големият индустриален данъкоплатец в България. Структурно значение за българската икономика.
  • 7,4% от общия износ, 4% от вноса на България (2019).
  • Над 600 млн. евро инвестиции в периода 1998-2018 г., фокус: модернизация, околна среда.
  • Текуща инвестиционна програма в размер на 132 млн. евро, 2019-2022 г., фокус: инфраструктура, научноизследователска и развойна дейност (НИРД), околна среда.
  • 870 преки работни места, 2 500 непреки работни места по веригата на подизпълнителите.
  • Дългосрочни програми за корпоративна социална отговорност за региона и България.

Заводът на Аурубис България се намира на 80 км от столицата на страната София, в близост до гр. Пирдоп и гр. Златица в региона на Стара планина и Средна гора.

Контакти

Gallery