Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Химмаш АД

химмаш

ХИММАШ АД

е основен производител на апарати и съоръжения от неръждаема, въглеродна и биметална стомана. Продукцията на Химмаш АД е ориентирана за химическата, биотехнологическата, хранително-вкусовата, фармацевтичната и парфюмерийна промишленост. Също така за енергетиката, металургията и строителството.

Химмаш АД е сертифициран за работа на съдове под налягане по TUV? Всички произвеждани апарати и съоръжения се придружават от паспорт за качество. Дружеството е оторизирано от компетентните органи да произвежда съдове под налягане 4-а, 3-а и 2-ра категория, парни и водогрейни котли с високо налягане по стандартите BDS, GOST, ASME, DIN, ISO, ARI650 и др. Химмаш АД разполага с лаборатории за безразрушителен контрол, включващ радиография и гамаграфия, за разрушителен контрол, за химичен анализ на желязо и неговите сплави, както и спектрален и металографски анализ. В процес на въвеждане е система за управление на качеството ISO 9001.

Химмаш АД осигурява производство на продукти и услуги с качество, надвишаващо очакванията на клиентите. Основното производство на предприятието се състои в изработване на резервоари за пропан-бутан с обем от 1 до 5 m³. Снабдени с необходимата арматура за подземен и открит монтаж. Приложими за локално парно отопление на фамилни жилища, хотели, почивни станции и др. Химмаш АД изгражда и монтира модулни газстанции и бензиностанции с обем 10 m³ и 25 m³. С възможности за междинни обеми по желание на клиента, оборудвани с необходимата арматура и електроника. Изделията се характеризират с лесен монтаж, висока ефективност при експлоатация и пригодни за качествено обслужване и ремонт и мобилност. Придружени са със сертификат за качество и всички необходими документи за узаконяване и редовна експлоатация. Предприятието традиционно произвежда:

 • съдове под налягане и налив;
 • реактори със и без бъркалки;
 • ресивери за въздух и газове;
 • хидрофори;
 • колони и тяхната екипировка;
 • топлообменници;
 • автоцистерни;
 • автоклави;
 • котли за рафинация на цветни метали;
 • ферментатори и съдове за съхранение и отлежаване на пивоварната и винарската промишленост;
 • силози за цимент и каменно брашно;
 • пречиствателни съоръжения за плувни басейни и ТЕЦ.

Контакти