Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Либхер-Хаусгерете Марица ЕООД

Фабриката за хладилници на Либхер в България допълва производствените бази на дружеството

През 1999г. фирмената група Либхер основава дружество в Радиново- Liebherr-Hausgeräte Marica EOOD. Още в края на 1990-та година е взето това стратегически значимо решение за разширение на подразделението хладилници и фризери на Либхер с допълнителна производствена база. Новият завод за хладилници е най-голямата инвестиции в областта на индустрията в България по това време – в него са вложени първоначално около 25 млн. Евро

Производственото дружество, което спада към дивизията Хладилници и фризери на фирмена група Либхер редом с още три производствени бази в Германия, Австрия и Малайзия, е разположено на обща площ от 250.000 m² и произвежда хладилници и фризери за домакинството. Още от началото е заложена ясната цел, признатото на пазара качество на продуктите на Либхер да има абсолютен приоритет и в новата производствена база.

Контакти