Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД

Лукойл

ЛУКОЙЛ България ЕООД е търговско дружество с огромен икономически и човешки потенциал и с утвърден авторитет. Компанията е лидер в търговията и дистрибуцията на висококачествени горива, полимери и нефтохимикали, производство на “ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас” АД.

Със своите над 200 обекта — собствени и на франчайз, веригата бензиностанции „ЛУКОЙЛ“ е най-динамично развиващата се на българския пазар на течни горива. Тя предлага на своите клиенти висококачествени продукти, отлично обслужване и комфорт.

Мисия и политика

Развитието на компанията, като част от нефтената компания ОАО „ЛУКОЙЛ“, е тясно свързано със стратегическата цел на компанията. Сред основните цели са утвърждаване, като една от водещите петролни компании в света.

Следвайки тази цел, Политиката на „ЛУКОЙЛ България“ ЕООД е насочена към постигането на динамично и устойчиво развитие. Също така поддържане на висока конкурентоспособност чрез гъвкаво решаване на социално — икономическите задачи.

Управлението на цялостната дейност, устойчивото екологично развитие, осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд. Както и ефективното управление на енергията, са съобразени с европейските и държавни нормативни актове и отговорностите към обществото.

Сертификация

ЛУКОЙЛ България e първата компания от петролния бранш у нас, защитила сертификат за съответствие с международния стандарт ISO 50001:2011 за енергиен мениджмънт. Тя е и единствената с четири сертификата за съответствие с международните стандарти: ISO 50001 — енергиен мениджмънт, ISO 9001 — качествено управление, ISO 14001 — управление на околната среда и ISO 45001 — управление на здравето и безопасните условия на труд.

Контакти