Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Ефекта магнитострикция намира приложение в изчисленията.

Ефекта магнитострикция

Ефекта магнитострикция намира приложение в изчисленията.

Генератори на мощен звук и ултразвук, свръхчувствителни приемници на звук, механизми за микро превключване. Също така линии за забавяне на звукови и електрически сигнали. Физическата основа на всички тези устройства е явлението магнитострикция. Това явление отдавна привлича вниманието не само на физици, но и на инженери.

Физическото явление придружено от бръмчене на луминесцентните лампи, може да даде началото на по-ефективни изчислителни устройства? Данните могат да се съхраняват с помощта на магнитни полета, а не електричество.

Магнитострикция (от лат. напрежение, компресия) – промяна на формата и размера на тялото, когато се магнетизира. Това явление е характерно както за силно магнитни (феромагнитни), така и за парамагнитни и диамагнитни вещества. Магнитострикцията е резултат от проявлението на взаимодействията в магнитните тела.

Преобразуването на магнитната енергия в механична посредством ефекта магнитострикция в наномащаби. Това е в основата на много магнитомеханични системи. Такива са например сензори, датчици, изпълнителни механизми и други.

20210615-1

Когато феромагнитен материал (желязо, никел или кобалт) е изложен на външно магнитно поле, магнитните домейни в материала се подравняват. Създават вътрешни напрежения, които карат материала да променя формата или размера си. Това явление се нарича магнитострикция. Обратно, когато магнитостриктивният материал е подложен на напрежение, неговите магнитни свойства се променят. Това е известно като ефекта на Вилари.

Изследователи от Университета в Мичиган разработиха евтин материал. Той е два пъти по – „магнитостриктивен“ от другите материали в този клас.

Магнитоелектрическите устройства използват магнитни полета вместо електричество.

Така те съхраняват цифрови единици и нули от двоични данни и не изискват постоянно електричество, като съвременните чипове. Това означава, че те консумират част от енергията, необходима днес за чиповете, което ги прави енергийно ефективни.

За да работят магнитоелектрическите устройства, е необходим материал, чиито електрически и магнитни свойства са взаимосвързани. И по-голямата магнитострикция означава, че чипът може да върши същата работа с по-малко енергия.

Към днешна дата високото ниво на магнитострикция е получено от желязо и галий. Тези елементи са идеални по отношение на цена и могат да се използват в изчислителната техника. Но има и едно важно нещо. Магнитоелектрическите устройства от желязо и галий са с размер от няколко микрона и са твърде големи за използване в изчислителна техника.

Изследователите работят с Intel. Тяхната задача е да намалят размера на устройството до параметри, съвместими с програмата на Intel за магнитоелектрически орбитални устройства (или MESO).

Магнитострикцията е измерена за първи път от Джеймс Джаул.

Той успява да магнетизира желязо и да измери промяната на неговата дължина. Противоположният ефект, при който приложеното напрежение причинява на материала да създаде магнитно поле е откри от Вилари. Густав Видеман след това установява, че феромагнитният прът ще се колебае усукано под действието на надлъжно и кръгло магнитно поле.

Още интересни статии четете в Новини