Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Естествени материали – не всичко е безопасно

Естествени материали

Естествени материали – не всичко е безопасно макар да съществува нагласата, че естествено означава безопасно. Това обаче не важи за продукти, които са били подложени на физическа и химическа обработка. Но нека да уточним.

Продуктите могат да бъдат от естествени материали, изкуствени или синтетични.

Първата група са продукти, изработени от естествени и природни суровини без химическа намеса: памук, лен, вълна и коприна. В изкуствените продукти вече се използват физични и химични процеси, които могат значително да променят свойствата на първоначалната природна суровина. Такъв пример е вискозата, която се получава от дървесина: целулозата се извлича, обработва се с въглероден дисулфид и алкали и след това се разтяга на влакна чрез дюзи и др. Последната трета група, наричана разговорно „химия“, се състои от вещества, получени по химичен път. Синтетичните продукти включват например полиестер, който се произвежда от стопилката на полиетилен терефталат, продукт на поликондензация на етиленгликол с терефталова киселина.

20220725-1

Що се отнася до минералната вата, съществува широко разпространен стереотип за естествеността на този материал. Това твърдение е невярно и е просто маркетингов трик. Технологичният процес на производство на минерална вата включва топене на естествени скали с последващо изтегляне на влакна при най-висока температура. По този начин суровината претърпява термично разлагане на някои от съставните си вещества и се образува стъкло. В резултат на това минералната вата е типичен изкуствен продукт.

20220725-2

Изкуствената обработка на скалата я засяга дотолкова, че някога безвредният камък, преработен във влакна, има малко по-различен химичен състав, който има отрицателно въздействие върху човешкото здраве. Според Световната здравна организация прахът от минерална вата има канцерогенно и неканцерогенно въздействие. Механизмът, по който прониква в дихателните пътища, очите и кожата, има опасни последици. Насоките на СЗО за качеството на въздуха съдържат данни за високата смъртност на работниците в предприятията за производство на минерална вата.

Изолацията от минерална вата,

използвана, като топлоизолация в различни строителни конструкции, съдържа и фенол-формалдехидни смоли, които задържат влакната заедно и образуват материала. Токсичните вещества се отделят във въздуха и оказват неблагоприятно въздействие върху централната нервна система на човека. Формалдехидът може да причини остро и хронично отравяне, алергии и рак.

Всички тези факти за въздействието на минералната вата върху човешкия организъм разрушават мита за естествеността на тези продукти. Един разумен човек никога не би могъл да нарече този материал естествен продукт.

Още интересни статии.