Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ТЕКСТЕЙЛЪР ЕКСПО

ТексТейлър Експо

ТексТейлър Експо е международно изложение провеждащо се в Международен панаир Пловдив. То е ежегодно изложение организирано от „Спекс“ООД и „Международен панаир Пловдив“ АД провеждащо се под патронажа на Министерството на икономиката. То обединява всички сектори на модата и текстилната индустрия под своята мисия и визия. Присъствието и сътрудничеството на специалисти и ръководители от всеки етап от процеса на производство на текстил. Затваря цикъла и предвижда формиране на нови бизнес контакти, обмен на идеи и ноу-хау.

В миналите издания на изложението бяха представени 82 изложители от 8 държави. В това число България, Германия, Гърция, Испания, Китай, Румъния, Турция и Холандия. Към изложението бяха привлечени над 2500 посетители от 16 държави. От които България, Германия, Гърция, Испания, Италия, Китай, Македония, Молдова, Полша, Португалия, Румъния, Русия, Турция, Украйна, Чехия, Швеция.

Мисията на ТексТейлър Експо:

  • Да даде възможност на всички компании от текстилната и кожарската индустрия и модния сектор да представят пред широка международна публика своите продукти и услуги;
  • Да служи като форум за обмяна на опит, идеи, създаване на контакти и успешни бизнес партньорства;
  • Да предостави условия за симбиоза между изкуството, образованието, науката и производството с цел създаване на собствени продукти и услуги с по-висока стойност.

В три дни български и чуждестранни компании ще представят своите продукти и услуги на повече от 3000 производители, чуждестранни търговци и клиенти на едро от цяла Европа.

  • Текстилна техника;
  • Материали и консумативи;
  • Договаряне – облеклото като услуга;
  • Готов продукт – мода;
  • Кожа и кожарски изделия;
  • Професионално образование.
  •