Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Горива на бъдещето

Горива на бъдещето

Горива на бъдещето.

Епохата на конвенционалния бензин вече е в своя залез. Живеем във вълнуващ преходен период, при който не знаем със сигурност кое от няколко възможни решения ще измести бензина. Решението обаче вече започва да се оформя…

Днес едва ли е нужно да подчертаваме, че с времето бензинът, дизеловото гориво и керосинът, трябва да бъдат заменени с биогорива. Повишаващите се цени на петрола, нарастващите енергийни потребности на човечеството и въздействието на изкопаемите горива върху околната среда създават такава причинно-следствена връзка. Тя прави устойчивото използване на конвенционални горива невъзможно в дългосрочен план.

Защо биогоривата са „био“?

За да открием, защо биогоривата са толкова изгодни е достатъчно да разгледаме химическия процес. При него се произвежда най-масово използваният биоетанол в света. Какво всъщност се случва? Когато растенията фотосинтезират. Те произвеждат захар (глюкоза, фруктоза, скорбяла, целулоза) от въглеродния двуокис във въздуха и от водата в почвата. Те използват слънчева светлина и изпускат в атмосферата кислород. Ако тези захари ферментират, се получава биоетанол и въглероден двуокис. При изгарянето на биоетанол в двигателя на автомобил, се получават CO2, вода и кислород, като се отделя топлинна енергия.

био горива

Ако наблюдаваме внимателно процеса, забелязваме, че изходните материали са идентични с крайните продукти. Това означава, че автомобилът ни се движи единствено със слънчева енергия. Разбира се, действителността е по-сложна, но на теория всичко си е така. Един автомобил, задвижван с биоетанол, не натоварва околната среда.

Би било твърде хубаво обаче, ако решението беше толкова просто. За съжаление, за да се произведе подходящо количество от въпросния биоетанол, биодизел на основата на растително масло или животинска мазнина, или други подобни „биогорива“, би трябвало да се отглеждат огромни количества от нужните растения. Според една груба оценка, ако всичката царевица, отглеждана в САЩ, се преработи в биогориво, то ще замени само 12% от потреблението на бензин. От друга страна, доставките на гориво се превръщат в земеделски проблем; например, ако се случи лошо време, няма да има достатъчно суровина. Цялата обработваема земя, използвана за хранително растениевъдство, ще бъде „окупирана“ от горивни култури, застрашавайки изхранването на планетата. От известно време насам развойната дейност е насочена към производство на гориво от такива селскостопански култури, евентуално от отпадни води или промишлени отпадъци, които да не пречат на снабдяването с храни.

Вода вместо отработени газове

Водородът може да играе много важна роля като гориво. При изгаряне на водород в горивна клетка се получава електричество, отделя се топлина и вода, което в крайна сметка означава сбогом на отработените газове. Предизвикателството пред разработчиците е горивната клетка да остане колкото може по-малка и лека за практическо прилагане. Понастоящем BASF разкрива нови хоризонти с разработването на такъв мембранен електрод, който не е необходимо да се навлажнява с вода, достатъчно е да се охлади с въздух. При използване на иновативната система Celtec®, няма нужда от овлажнители на въздуха, водни помпи, резервоари, вентили и почистващи системи, т.е. няколко компонента са станали излишни, което намалява размера и себестойността на горивната клетка.

Вижте този видеоклип, който показва как работи горивната клетка:

Ако обаче изберем водород, като най-доброто решение, той трябва да се произвежда с възобновяема енергия. Но затова е нужно да се реши и проблемът с безопасното му пренасяне и съхранение. Това не е невъзможно, но ако искаме да зареждаме с водород на бензиностанциите, цялата инфраструктура трябва да бъде построена наново. Това би могло да се окаже най-трудната част от това нововъведение.

Добре познатото и изпитано електричество разглеждано, като горива на бъдещето.

В своята енергийна стратегия Европейският съюз подхожда към въпроса и от гледна точка на бензиностанциите. В крайна сметка стига до заключението, че би било най-добре, ако в бъдеще можехме да „пълним“ колите си с електричество. Според всички тези факти, най-вероятно горивото на бъдещето ще е електричество, въпреки че производството му ще се основава на някаква разновидност на възобновяема енергия и биоелектроцентрали. В резултат е много вероятно да се използват всички сегашни насоки в развитието на технологиите, които не въздействат върху околната среда и са в състояние ефективно да произвеждат електричество.

Има някои твърде екстремни новаторски идеи за замяна на бензина. Така например една канадска компания експериментира с производство на енергия от използвани бебешки памперси. Идеята има логика, защото пластмасите и фибрите могат да се превърнат в смес от газ, масло и въглища. Според разчетите на компанията, всяка година от 180 000 000 памперса биха могли да се произведат 11 милиона литра дизелово гориво. Единственият въпрос е откъде толкова памперси?

Друг изследователски екип е построил и изпитал автомобил, който работи с 30% дизелово гориво, произведено от шоколад. Други интересни части на автомобила са воланът, изработен от моркови, и калниците – от картофи.

Инженери от Университета на Суонзи работят върху едва ли не още по-футуристично решение. Те са разработили автомобилна боя, която поглъща слънчевата енергия. Тя произвежда електричество, което може също да се използва за задвижване на автомобила.

Горива на бъдещето и още интересни статии може да откриете на нашият сайт.