Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Нанокристален гел

Нанокристален гел

Нанокристален гел е най-високата технология в света на високите технологии.

Най-новата разработка на учени от Тексаския университет е нанокристален гел. Той може да контролира отоплението и охлаждането в сгради или да поддържа стабилна температура в космически кораби.

Материалът се състои от най-малките нанокристали, всеки от които е десет хиляди пъти по-малък от ширината на нормален човешки косъм. Материалът се състои от нанокристали от индиево-оловен оксид в специален разтвор. Принципът на действие на веществото се основава на промяната на топлинните свойства на материала под въздействието на температурата. При стайна температура нанокристалите се свързват помежду си и образуват гелообразна консистенция. Ако температурата на околната среда започне да се повишава до 90 °C, веществото преминава в първоначалната си течна форма.

Тези две състояния на материала се наричат „гел“ и „негел“, като при преминаването от едното състояние в другото веществото започва да променя цвета си. Това свойство на материала позволява той да се използва като оптичен филтър, който може да поглъща определени честоти на светлината в зависимост от конкретното състояние.

Възможностите за използване на нанокристалния гел са доста широки:

  • За бързо и точно регулиране на температурата в специални приложения, включително на борда на космически кораби, в лаборатории и химически производства.
  • При определен порядък на изменение на инфрачервените свойства на повърхността на обектите може да се създаде система за топлинен камуфлаж, която да скрие видимостта им за човешкото око.
  • Химическата настройка на параметрите на материала позволява предаване на данни чрез оптични мрежи.
  • Използване на материала, като микросензор при откриване на опасни вещества или токсини от определен клас или при промяна на параметрите на електромагнитното поле.
  • В областта на медицината новият материал може да се използва, като наноконтейнер за локална доставка на лекарства. Те се освобождават при попадане в киселинна среда, включително в близост до открити ракови клетки.

Учените продължават изследванията на свойствата и възможностите на нанокристалния гел. Това ще го направи универсално приложим в различни области на човешката дейност.

Разгледайте и други интересни статии на нашият сайт.