Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Международен технически панаир, 19 – 24 септември 2022 г., гр. Пловдив

Международен технически панаир
Международен технически панаир

Име на проявата:

75-ти Международен технически панаир, 19 – 24 септември 2022 г., гр. Пловдив

Описание:
Международният технически панаир е едно от най-известните индустриални и технологични изложения в Югоизточна Европа. В 75-тото издание участие ще вземат производители от пет области:

СТРОЙТЕХ – Строителна техника и технологии;

МАШИНОСТРОЕНЕ – Машини и технологии; Автоматизация;

ИНФОТЕХ – Информационни и дигитални технологии;

ЕНЕКО & ЕЛТЕХ – Енергетика; Екология; Химия;

АУТО СИТИ ПЛОВДИВ – Автомобилостроене; Транспорт; Логистика.

Място на провеждане:
Международен панаир – гр. Пловдив

Период на провеждане:
19 – 24 септември 2022 г.

Координати за контакт:
г-жа Таня Землякова

Тел.: +359 32 902 311

имейл: t.zemlyakova@fair.bg

https://www.fair.bg/bg/event/2022/mezhdunaroden-tekhnicheski-panair-2022