Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Нов език за програмиране ще ускори работата на компютрите

Нов език за програмиране

Нов език за програмиране ще ускори работата на компютрите.

Какво е известно за езика за програмиране „тензор“? Защо тензорният подход би направил програмите едновременно бързи и точни?

Високопроизводителните изчисления са необходими за задачи, които изискват бърза обработка на огромни количества данни. като например обучение на невронни мрежи. Много програмисти смятат, че по-високите скорости неизбежно водят до загуба на точност и обратното. Една група американски инженери доказва, че е възможно да се постигнат и двете едновременно.

Екип от два университета от САЩ разработват нов език за програмиране за високопроизводителни компютри.

Изследователският екип от Масачузетския технологичен институт и Калифорнийския университет е предложил нов, т.нар. тензорен език за програмиране – A Tensor Language (ATL). Той който има за цел да ускори изчисленията, като същевременно запази висока надеждност. Дипломантката Аманда Лиу от MIT обясни, че езикът е насочен към създаване на единично число или тензор, които са обобщения на векторите и матриците. Докато векторите са едноизмерни обекти, а матриците – двуизмерни масиви от числа, тензорите са многоизмерни масиви, например те могат да приемат формата 3x3x3.

Смисълът на една компютърна програма е да извърши определено изчисление,

но има много начини за писане или изпълнение на код. Някои от тях са много по-бързи от други. Основното предимство на ATL е възможността за модифициране или пренаписване на програмите в оптимална форма, за да се ускори работата. Например езикът на тензорите помага да се преобразува двустъпков процес в едностъпков процес. Програмистите често започват с програмата, която е най-лесна за писане, но това може да не е най-бързият начин за решаване на проблеми поради допълнителни корекции.

Учените заявиха, че ATL се основава на съществуващия език за програмиране Coq, като в него е вграден помощен инструмент, който може да проверява ефективността на даден алгоритъм с помощта на строги математически методи. Друга полезна особеност на този език е фактът, че програмите, написани на него, винаги завършват. Те не могат да зациклят в безкраен цикъл, както е в случая с Java.

„Програма, която никога не завършва, би била безполезна за нас, но завършването е това, което ни гарантира използването на Coq“, обясни Аманда Лиу.

Екипът отбелязва, че ATL засега е само прототип, макар и много обещаващ. В бъдеще разработчиците планират да подобрят мащабируемостта на езика. Така ще може да се използва за писане или адаптиране на по-сложни съществуващи програми. В миналото повечето оптимизации на такива алгоритми се извършваха ръчно. Това водеше до голям брой грешки, но ATL може да опрости и автоматизира този процес.

Какви ИТ специалисти ще са необходими в близко бъдеще? Какво ще трябва да могат да правят, знаят, какъв опит си струва да натрупат сега и какво трябва да знаят, за да не се страхуват да преминат от една ИТ сфера в друга?

Още интересни статии.