Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Полупроводникова батерия за над 10000 цикъла

Полупроводникова батерия

Полупроводникова батерия имаща възможност за над 10000 цикъла бързо зареждане.

Новата технология е разработена в Харвард. Тя включва значителни иновации в дизайна на твърдотелните батерии. Също така методите за производство на електролит, осигуряват бързо зареждане и дълъг експлоатационен живот.

Службата за технологично развитие на Харвард е предоставила изключителен лиценз за технологията на Adden Energy. Това е стартъп, който разработва иновативни твърдотелни акумулаторни системи за използване в бъдещи електрически превозни средства (ЕПС). Те ще се зареждат напълно буквално за минути. Лицензът и финансирането с рисков капитал (дългосрочни високорискови капиталови инвестиции в нови високотехнологични проекти. Те са насочени към разработване и производство на продукти, изискващи интензивно използване на знания) ще позволят на стартъпа да разшири лабораторния прототип на Харвард. Това ще позволи за да внедри в търговската мрежа твърдотелна литиево-метална батерия. Тя ще може да осигури надеждно и бързо зареждане на бъдещите електрически превозни средства. Също ще помогне за въвеждането им в масово производство.

Новата технология е уникална

в сравнение с други твърдотелни батерии. Разработеният от изследователите лабораторен прототип на батерия тип „хапче“ е постигнал скорост на зареждане от само три минути. Постигнати са също така повече от 10 000 цикъла на зареждане и разреждане през целия си живот. За сравнение в момента дори най-добрите класове на съществуващите батерии постигат едва 2000-3000 цикъла на зареждане. Батерията се отличава и с висока енергийна плътност и ниво на стабилност на материала. Това преодолява съществуващите проблеми с безопасността при някои от съществуващите батерии. Въпреки това не се очакват съществени ограничения за мащабируемостта на тази технология за батерии.

Целта на проекта е тази полупроводникова батерия да достигне размерите на длан. След което да се превърне в пълноценна автомобилна батерия през следващите три до пет години.

Обикновено литиево-металните аноди в други твърдотелни конструкции образуват дендрити, разклоняващи се израстъци. Те могат постепенно да проникнат през електролита до катода. Учените в разработената батерия са успели да спрат растежа на дендритите, преди те да причинят увреждане, като са използвали нови структурни конструкции и материали. В резултат на това устройството може да поддържа високата си производителност през дълъг експлоатационен период. Проведеното изследване показва, че тази забележителна характеристика може да бъде запазена и чрез увеличаване на мащаба.

Още интересни статии.