Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Разпознаване на емоции и прочитането им с камера.

разпознаване на емоции

Разпознаване на емоции или тъмната страна на технологията за разпознаване им с камера.

Taigusys твърди, че неговият софтуер може да разпознае „симулант“ – неестествена усмивка, неискрен поглед, преструвка.

Технологиите за разпознаване на емоции, проследяват израженията на лицето – гняв, тъга, щастие и скука, както и други биометрични данни. Вероятно могат да определят чувствата на човек въз основа на характеристики, като движения на мускулите на лицето, тон на гласа, движения на тялото и други Биометрични сигнали. Това надхвърля технологиите за разпознаване на лица, които просто сравняват лицата, за да определят съвпадението.

разпознаване на емоции

Китайската компания Taigusys е специализирана в технологии за разпознаване на емоции чрез камери за наблюдение. Сред нейните десетките клиенти са най-големите китайски телеком оператори, петролни компании, Huawei и други. Как точно компаниите използват разпознаването на емоциите в своите офиси и в производството не е известно. Нито една от компаниите не пожела да сподели, как се случва това.

Алгоритъмът чете движенията на лицевите мускули на човека и неговите биометрични сигнали. След което ги оценява по скала от „положителни“ и „отрицателни“ емоции. За най-тъжните служители системата предупреждава мениджърите, като препоръчва да им се предостави емоционална подкрепа. Сайтът на компанията твърди, че системата дори може да открие фалшива усмивка.

20210617-1

Системите от Taigusys са инсталирани в 300 затвора. 60 000 умни камери помагат да се наблюдават затворниците. Тези камери ги  наблюдават 24/7 и разпознават евентуално „опасно поведение“. Също така камерите наблюдават учителите и учениците в училищата и наблюдават емоционалното състояние на обитателите на старчески домове.

Експертите и защитниците на правата на човека не харесват този подход.

Това е едновременно нарушаване на неприкосновеността на личния живот. Същевременно се използват биометрични данни на човек срещу него и наблюдение, от което не може да се скрие. В допълнение, технологията се основава на противоречива наука. Експертите твърдят, че е невъзможно да се опрости умственият свят на човек, преди да се оцени изражението му чрез невронна мрежа.

20210617-2

Критиците твърдят, че технологията се основава на псевдонауката на стереотипите. Все по-голям брой изследователи, адвокати и защитници на правата на човека смятат, че има сериозни последици за правата на човека. Също така е засегната неприкосновеността на личния живот и свободата на изразяване.

20210617-3