Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Шприц машини за леене под налягане

шприц машини

Шприц машини

В световен мащаб фирмите занимаващи се с производство на пластмасови изделия, увеличават своя интерес към нови технологични иновации и по-оптимизирани производствени процеси. Това налага и по-широко предлагане от страна на производителите на машини ползващи технологията леене под налягане, чрез шприцоване. Пазара предлага голямо разнообразие по отношение на качество и цена. Наред с предлаганите шприц машини от световно признати производители все по често наблюдаваме и такива на китайски производители. Някои от тях достигат наистина завидно съчетание между оптимизирано качествено производство на наистина приемлива цена дължаща се на изключително конкурентния пазар в Китай.

Производство на машини в Китай

Изключителния интерес към евтиното производство на шприц машини от Китай се дължи и на технологичните новости, които се интегрират в тях. Изцяло хидравличните машини са част от тези технологични въведения, които влагат в производството на пластмасови изделия по-детайлна прецизност и увеличаване скоростта на работния цикъл. Друг изключително важен момент е силата на затваряне. И в този случай китайските производители на шприцмашини ни предлагат изключително голям избор. Това подпомага по детайлното конфигуриране на целия производствен процес при създаването на изделия от пластмаса. Следването на технологичните тенденции наложи производителите все повече да обръщат внимание на конструкцията на машините за леене под налягане, чрез шприцване.

Оптимизиране на разходите

Постоянното оптимизиране на разходите за по-голяма конкурентност при производство налага машините да са все по компактни, да заемат по-малко пространство и да бъдат максимално удобни за обслужване и ремонт. Към тези качества може да включим, че все по-голямо внимание се отделя, те да бъдат енергоспестяващи, като това се постига, чрез серво задвижвания при хидравличните и изработка на изцяло електрическо серво задвижвани.

При производството на шприц машини при китайските производители се наблюдава все по-често налагаща се тенденция за индивидуална конфигурация. При поръчка клиента сам залага, какви компоненти да бъдат вложени при производството на неговата машина, какво да бъде съкратено или добавено, за да отговори на нуждите и финансовите му възможности. Китайският производител дава възможност да бъдат вложени компоненти на световно признати производители основно от Европа и САЩ. На българският пазар се наблюдава все по-голямо търсене на нови, съвременни машини за леене под налягане, чрез шприцване. Малкият пазар и силната конкуренция налагат намиране на все по-бюджетни решения. Те трябва да отговарят на съвременните изисквания за оптимален производствен процес. Разбира се това да не е за сметка на качеството.

Избиране на най-доброто решение

За бизнеса свързан с производството на пластмасови изделия е важен момент. Това решение ще начертае последващите стъпки на бъдещото производство. Решението е важно за крайната цена на готовото изделие, качеството и колко ще е конкурентно произведеното изделие на пазара. Препоръчително е консултациите за внедряване на производство да са с компании с многогодишен опит и реализирани проекти зад гърба си. Бултехекспорт е консултантска компания с предмет на дейност внос и износ на машини за малки, средни и големи предприятия. Дългите години в сътрудничество с китайските производители е създало среда за дълбоки и детайлни възможности. Те са важен компонент при конструирането и производство на машини и съоръжения. Изградения локален гаранционен и следгаранционен сервиз дава още по-голяма сигурност на бъдещо производство.