Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Westinghouse и Bloom Energy подписват за мащабно водородно производство без въглеродни емисии

Westinghouse

Westinghouse и Bloom Energy се договориха за ускоряване на мащабното производство на водород с нулеви въглеродни емисии в ядрената индустрия.

Споразумението съчетава водещата роля на индустрията в областта на електролизната технология с доказан опит в областта на ядрената енергетика.

Кренбъри Тауншип, Пенсилвания и Сан Хосе, Калифорния – 6 юни 2022 г. – Westinghouse Electric Company и Bloom Energy Corporation (NYSE:BE) обявиха днес, че са сключили договор. Компаниите имат намерение да се занимават с производството на чист водород на пазара на ядрена енергия с търговска цел. Компаниите се обединяват, за да идентифицират и реализират проекти за чист водород в ядрената индустрия.

Westinghouse и Bloom Energy

ще разработят съвместно оптимизирано и широкомащабно интегрирано решение за високотемпературна електролиза за ядрената индустрия. С възможността да работят 24/7  в седмицата и да осигуряват висококачествена входяща пара, ядрените централи са в добра позиция да използват електролизната технология и да произвеждат значителни количества чист водород с минимални смущения в текущите операции.

„Чрез това сътрудничество ние се ангажираме да предоставим икономично решение за широкомащабно производство на водород в ядрената индустрия. Това допълнително подпомага пътя към нулеви въглеродни емисии.“

Това каза президента на Westinghouse Америка – Пам Коуън.

„Горди сме, че Westinghouse се обърна към Bloom и нашата твърдооксидна технология, за да даде тласък на чистата водородна икономика“. Това каза Рик Бойтел, вицепрезидент на направление „Водород“ в Bloom Energy. „Технологията на твърдия оксид е подходяща за ядрени приложения. Тя ефективно използва парата, за да подобри още повече икономичността на производството на водород. Високотемпературната електролиза вече печели внимание и признания, като икономически ефективно и жизнеспособно решение за създаване на евтин, чист водород. Това е от решаващо значение за постигане на агресивните цели за декарбонизация.“

Прогнозите са, че до 2050 г. световното търсене на водород и неговите нови приложения ще се увеличи десет или повече пъти, надхвърляйки настоящата инфраструктура за производство и доставка на водород. Тъй като употребата на водорода се разширява от традиционните промишлени приложения до горивото на чистото бъдеще, необходимостта от производството му в по-големи количества и от нисковъглеродни и нулевовъглеродни източници е очевидна.

Водородът, произвеждан в ядрени централи, може да се използва в много отрасли, като например производството на възобновяеми горива, рафинирането на нефт и метали, синтеза на амоняк, минното дело и мобилността в сектори като тежкотоварни автомобили, автобуси и дори въздушния транспорт. Освен това компаниите са добре позиционирани, за да подкрепят развиващите се водородни центрове на Министерството на енергетиката на САЩ.

За Bloom Energy

Блум Енерджи дава възможност на бизнеса и общностите да поемат отговорност за своята енергия. Водещата твърдооксидна платформа на компанията за разпределено производство на електроенергия и водород променя бъдещето на енергетиката. Компаниите от класацията Fortune 100 по целия свят се обръщат към Bloom Energy. Те се явяват доверен партньор за осигуряване на енергия с по-ниски въглеродни емисии днес и с нулеви в бъдеще.

За повече информация посетете: www.bloomenergy.com .

Още интересни статии.