Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Автор: Машиностроене

BG-RRP-3.004 – Технологична модернизация

BG-RRP-3.004 – Технологична модернизация

Целта на тази мярка е да се повиши ефективността на производствените процеси, да се постигне по-висока производителност, да се намалят производствените разходи и да се оптимизира производствената верига чрез предоставяне на безвъзмездни средства на МСП.

Срокове за кандидатстване
Начален срок: 22.07.2022 г. 16:30 ч.
Краен срок:21.09.2022 г. 16:30 ч.

Информация: https://mig.gov.bg/
Кандидатстване: https://eumis2020.government.bg

Към известия